Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Vision

?????????????

Är du redo för molnet?

Arbete är inte en plats det är något man gör, hur effektiva kan ni bli med ett nytt arbetssätt och organisation? Att arbeta platsoberoende är det fler och fler företag som erbjuder sina anställda. De anställda vill gärna arbeta både platsoberoende samt även tidsoberoende. Med en digitaliserad arbetsplats baserad på molntjänster ger de anställda den flexibilitet samtidigt som det ger företaget en effektivare organisation.

Att få starta 2018 med ett team bestående av kollegor från flera olika kontinenter som samarbetar med varandra via en digitaliserad arbetsplats som kan utökas med funktioner gör företagen effektivare samt personalen mer nöjda med sin arbetsmiljö. Antalet resor har minskats, att sprida och hitta information som är digitalt lagrad går så snabbt att tiden för att leta efter information är nästan noll. Arbetet flyter på med en effektivitet som frigör tid för personalen att styra sin arbetstid samt att manuella rutiner har automatiserats med hjälp av integration mellan olika IT-system. Programmen som skapar möjligheterna är enkelt skapade med hjälp av API som integrerar system med basen i molntjänster.

Digital_nomad

Digital nomad