Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Vilka är behöriga att ta del av information på er SharePoint?

sharegate-transparent-resized

Att dela ut behörighet är enkelt till er SharePoint oavsett om det är Online i Office365 eller i en egen eller outsourcad server. Att hålla reda på vilka som har fått behörighet är inte lika enkelt.

Att ha en plan för att hantera behörigheter är en del av av SharePoint Governance Plan, jag vet att det inte är så vanligt att etablera en sådan plan hos många som använder SharePoint. Det finns många viktiga delar i en Governance plan för SharePoint liksom för andra system. Nu är SharePoint på god väg att bli en portal för extremt mycket information som ska användas effektivt i företaget, då blir en plan vital för att de anställda ska kunna använda information på rätt sätt.

En Governance plan ska bl.a. innehålla

  • Tillgänglighetsplan samt plan för hur otillgänglighet påverkar företaget samt vad som kan göras för att undvika otillgänglighet.
  • Klassificera informationen samt bestämma vem som underhåller strategi för klassificering. Samt skapa behörighetsstruktur.
  • Utbilda användare i handhavande skapar förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt samt förståelse för den beslutade informationsklassningen.
  • Utse en arbetsgrupp för att utveckla och förvalta er plan.

Att följa upp hur väl verkligheten överensstämmer med er SharePoint Governance plan är inte enkelt, nu finns ett verktyg som kan hjälpa till att förenkla kontrollen. NetIntegrate är partner med den kanadensiska utvecklaren ShareGate som hitills mest är kända för deras verktyg att migrera information till och från SharePoint. Deras nya verktyg är enbart fokuserat på SharePoint Governance.

Vill du ha en kostnadsfri demo av någon av ShareGates produkter kan du kontakta NetIntegrate.

Jag kommer att lägga ut guider och video om produkterna samt vad ni kan få hjälp med.