Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Varför väljer vissa företag att säga nej till BYOD?

I strävan efter att vara en attraktiv arbetsplats, har flera företag accepterat och infört BYOD. En trend som av bl.a. analysföretaget Gartner beräknas växa kraftigt under 2013. Men varför väljer vissa företag att säga nej till BYOD?

BYOD bring your own device
Förra veckan höll jag ett seminarium om BYOD på Konferensen ”Mobiltelefoni 2013” på Sheraton i Stockholm.

Anledligen till att vissa företag väljer att säga nej till BYOD beror oftast p.g.a. brist på säkerhet i mobila enheter som smart phones och tablets. Även svårigheterna med hantering av stulna, förlorade, enheter, samt radering när t.ex. anställda slutar.

De utmaningar som BYOD skapar är bl.a.

  • Hur säkras data när en privat enhet blir stulen, tappas, går sönder?
  • Hur ska en privat enhet raderas när en anställd slutar?
  • Får man blanda privata semesterbilder med hemliga jobbdokument?
  • Vem äger telefonnumret? Ska t.ex. en säljare får ta med ”sitt nummer” när en slutar och börjar hos konkurrenten?

Att lösa utmaningarna görs mer med policy och struktur än med teknik.

  • Gör en workshop med inblandade samt med personalavdelningen.
  • Har ni inte egna jurister så ta hjälp och upprätta avtal.
  • Ta fram en av personalen förankrad policy som beslutas av ledningen.
  • Följ kontinuerligt upp hur det går, förutsättningarna ändras med ljusets hastighet.

Vad är BYOD?
Enligt analysföretaget Gartner är BYOD (Bring Your Own Device):
”En alternativ strategi genom vilket de anställda, affärspartners och andra användare kan använda en personligt utvald och köpt klientenhet att köra företagsapplikationer och komma åt företagsdata. Typiskt är det smarta telefoner och surfplattor, men strategin kan också användas för datorer. BYOD-strategin innehåller ofta i USA en subvention från företaget, vilket inte är möjligt i Sverige ur skattesynpunkt.”

Vill du veta mer om BYOD och våra workshops?
Klicka här för att läsa mer!