Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Utbildning av användare i Office365

Weak link

En av anledningarna till att IT-investeringar fortfarande upplevs olönsamma och att användarna klagar på dåliga system är bristen på utbildning och involvering under utveckling.

I veckan träffade jag en sjuksköterska som blev glad när hon fick höra om min vision att fokusera på utbildning för användare av IT-system, hon berättade om nya system som de ”drabbats” av inom vården som gör att det tar ibland flera timmar varje dag att dokumentera och registrera dagens arbete. Som jag väntat mig så hade dom inte fått tillräcklig utbildning i det IT-verktyg som de ska använda dagligen. Som bilden ovan visar så är ingen kedja starkare än den svagaste länken, i fallet för vårdpersonalen och tyvärr allt för många är utbildning av användare en ovanlighet.

Jag har under mina drygt 30 år i IT-branschen sett alltför ofta att utbildning prioriteras och glöms bort. Jag kan ha en stor förståelse för det i och med att jag själv sällan går på utbildningar.
Det är inte möjligt för mig att ”vara borta” från arbetet i 2-5 dagar som de flesta utbildningar är i längd. Jag har skrivit om dels för exakt ett år sedan om MOOC och i förra veckan om digitala klassrum å bloggen.

Att revolutionera utbildning för användare av IT-system är ett starkt mål som jag satt upp för mig och för NetIntegrate under 2015, efter sommaren ökas satsningen med en ytterligare resurs i genom att jag ger chansen till en elev på Medieinstitutets utbildning för SharePoint utvecklare att göra sin LIA(Lärande I Arbete som vardagligt kallas praktik). Målsättningen är att erbjuda anställning för henne när LIA-perioden är klar. Med ytterligare samarbeten kommer vi att anpassa utbildning för användare av IT-system så det passar nästan alla.

Jag tror inte på att det finns en ”one-size fits all” metod för utbildning av IT-användare så vi håller på att utveckla olika distributionsformer av utbildningar. Nästa vecka kommer du kunna läsa mer om de formerna här på bloggen.

Vi kommer även att presentera satsningen på Jobba Hemma-dagen för att visa att du kan effektivt delta i utbildning för ditt arbete även hemifrån. Du är då välkommen att delta på digitala lektioner om att använda Office365 som kommer presenteras under nästa vecka.  Några ämnen vi redan nu kan avslöja är bl.a.

  • OneNote för det papperslösa kontoret
  • Minska ditt beroende av e-post med ökat användande av SharePoint.
  • Sök i SharePoint och Outlook för att hitta i informationsflödet.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse vi knappen nedan.

Intressseanmälan föreläsningar online 5/5