Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Utbildning av användare är nyckeln till bra användande

arbeta platsoberoende molnet netintegrate

Visste du att enligt en undersökning gjord av SCB så utbildar inte ens hälften av företagen sin personal i handhavande av de IT-verktyg de använder.

De flesta företagen säger att personalen är den viktigaste resursen, sen prioriteras utbildning i handhavande bort. Jag förstår inte den ekvationen.

Att få stå framför elever på en utbildning i SharePoint och Office365 och se hur det tänds ett ljus och få kommentaren, ahá är det så det fungerar är en lycka för mig som brinner för att utbilda.

De flesta som arbetar med att hjälpa företag införa SharePoint och Office365 är eniga i att för ett effektivt användande är utbildning av användare en förutsättning.

Jag har arbetat över 30 år i IT-branschen och sett så många system införas utan att det satsas på utbildning av användare. Jag har hört användare av SharePoint kalla det för ” det där dj@vla systemet och när jag frågar hur mycket utbildning de fått så svarar de att det inte fick någon utbildning alls.

Den stora utmaningen är att få företagsledningar att investera i utbildning av användare. De anser ofta att det är för stor kostnad och ser det inte som en investering.

Utmaningar som de flesta hävdar att de inte vill ta på sig kostnaden för utbildning är att de inte anser att personalen kan vara ”borta från arbetet” under utbildningen, de anställda ska vara ute och tjäna pengar. Men samtidigt är personalen den viktigaste resursen.

Det som många glömmer är att räkna ut totalkostnaden för ett IT-system är strul-faktorn samt inkonsekvent användande och uppdaterande av t.ex. ett SharePoint intranät. Att vara kunnig och trygg i användande av systemet gör den anställde effektivare. Som min branschkollega Agneta Rebo på företaget Rebo&Stappe  räknar ut så om du kan bli 10 minuter effektivare per arbetsdag så frigör du en arbetsvecka per år och anställd.

Att inte utbilda sin personal i handhavande av IT-system är inte effektivt utnyttjande av företagets viktigaste resurs.

Utbildning kan anpassas för respektive företag och distribueras på olika sätt, det behöver inte se ut som det alltid har gjort. En lärare i klassrum fyllt med deltagare som;

  1. Inte förstår varför dom ska gå utbildning.
  2. Hellre vill jobba eller vara lediga.
  3. Inte är tillräckligt förberedda.
  4. Antingen över eller underkvalificerade för att delta.
  5. Är rädda för förändringen som det nya systemet ska innebära.

Det är några av anledningarna till att jag nu satsar på olika former av distribution av utbildning.