Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Telefoni av klassisk typ är utdöende

Telefon är utdöende

Telefon är utdöende

 

Den klassiska telefonin är på väg att dö ut

Inom en snar framtid har den klassiska telefonin passerats som det ledande kommunikationsverktyget av videomöte, videotelefoni och videokonferens.
Även Telia ser det och har börjat kommunicera det på sin blogg. Nya tjänster för videomöten lanseras och framhålls.

Det är en stor utmaning för företag som Ericsson men främst för teleoperatörerna, som jag tror är på väg att bli en krisbransch.
Delvis beroende på att det i många länder fortfarande är offentligt ägande av teleoperatörer och näst intill inga privatägda alternativ.

Jag har varje vecka kommunikation via videomöte, deltar i Webinar samt ringer via Lync som nu även integrerats med Skype så jag loggar sällan in på Skype numera.
Den yngre generationen har även fått äldre att välja bort fast telefoni, det pågår en stor förändring som många av oss inte ens märker.

Jag är förvånad över hur oförberedda teleoperatörer och leverantörer är för den stora förändring som kommer att påverka dom mer än vad fildelning har gjort
för film och musikbranschen. Det håller inte att blockera IP-telefoni i 3G och 4G näten. Mitt råd till företag med traditionell telefoni som affärsidé  är att agera
nu innan det är för sent. Snöbollen har börjat rulla nedför berget.