Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Posts Tagged IRM. säkerhet

Skydda informationen i ett Intranät är en fördel i SharePoint

En av fördelarna med SharePoint är möjligheten att skydda informationen som lagras på ett Intranät. Några av de funktioner som är möjliga att införa är bl.a.   Kräva inloggning för att öppna dokument. Kräva inloggning t.ex. var 30.e dag, det kan vara bra för att skydda information

Read more