Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Ska jag kasta mig rakt in i molnet?

Bild molnet röda tråden 476x287

Att ge sig in i en molntjänst utan att ha en plan är inte att rekommendera, ni behöver ha en röd tråd i er vilja att använda molntjänster.

Att satsa på en molntjänst på ett effektivt sätt kräver en mer utförlig planering än att teckna avtal om outsourcing. Jag listar här några viktiga punkter att tänka på.

  • Ska vi lagra all data i molnet?
  • Ska vi välja en eller flera molntjänster?
  • Vilka avtal måste vi teckna med molntjänstleverantören?
  • Klarar vi arbetet själva eller behöver vi en konsult?
De frågorna är bara en början och när ni väl hittat svaren behöver ni göra som vanligt.

  • Förstudie för att utreda behov samt involvera användarna. Ta fram en implementationsplan med vad som ska göras och framför allt vad som inte ska med i första versionen, t.ex. nya komplicerade lösningar.
  • Vid implementationen ska ni utföra arbetet med att anpassa molntjänsten efter de behov som framkom i förstudien, tänk på att en publik molntjänst är ett ramverk som passar 90+% av kunderna.
    Import av data till molntjänsten, den här aktiviteten kan ta mycket tid eftersom det sänds över Internet, vilken hastighet ni har på er Internetförbindelse.
  • En av de viktigaste men tyvärr ofta bortglömda aktiviteterna för en lyckad IT-miljö. Målsättningen med utbildning är att få nöjd, glada och motiverade medarbetare som ser det nya som en hjälp i deras vardag på arbetet. Jag har en målsättning att användare ska känna att det är kul med förändring.
Kom och lyssna på mig på mässan Business IT på Kistamässan nu på onsdag den 24/9 9.15-10