Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

SharePoint testsystem

Molnet

Testar du nya funktioner och utseende i ert SharePoint produktionssystem? Jag har nu över 30 års erfarenhet av IT-branschen och förundras fortfarande över hur många som testar nya funktioner och program i det produktionssystem som ni använder dagligen. Jag har under det senaste året pratat med flera om de använder sig av ett testsystem för sin SharePoint-miljö.

Förvånande få har ett test-system trots att det är ännu enklare idag med alla molntjänster. Låt mig ge några exempel på hur ni kan skapa ett test-SharePoint.

  • Skapa ett Office365 abonnemang som ni enbart testar i, det kan räcka med så lite som 3 användare. Det kostar otroligt lite, det kan räcka med Exchange och SharePoint plan 2 som licens.
  • Vill ni inte skapa ett abonnemang till så kan ni skapa er SharePoint webbplatssamling enbart för test. Det kan vara foretag.sharepoint.com/sites/test. Det finns en del problem med det som ni kan läsa om längre ned.
  • Skapa en SharePoint-farm via en färdig mall från Microsoft i Azure. Den består av en server för Active Directory(AD), en för SQL-databasen och en för IIS med SharePoint.
  • Många kör med virtuella servrar även för SharePoint. Då går det enkelt att skapa en kopia av den virtuella maskinen för test.

Vad finns det för problem med att ha en webbplatssamling(Site collection) för test?

Det krävs en del konfigurerade av behörigheter och möjligheter att söka om ni använder en webbplatssamling för test. Normalt så indexeras innehållet och blir tillgängligt för sökning och om det är samma användare som ges åtkomst till test-systemet så ser de den informationen vid en sökning.
Dessutom är det svårt att konfigurera för delad användning av metadata katalogen mellan produktion och test i SharePoint.

Vill du ha guidning av hur du skapar en test-miljö för er SharePoint utifrån era förutsättningar så kan du kontakta mig via e-post