Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

SharePoint Saturday Stockholm

SPSSTHLM_ValentinesBanner

Igår hade jag förmånen att få spenderera hela dagen med mina vänner i SharePoint Community. Nu kan jag dela med mig av mina erfarenheter och möten jag hade.

Det fantastiska med de som jobbar med SharePoint är den öppenhet som finns och det erfarenhetsutbyte som alla visar upp. Det fick bl.a. de elever från Medieinstitutets utbildning för SharePointutvecklare som deltog igår. Den fråga som en av eleverna ställde till samlingen MVPer som avslutade konferensen blev den mest kommenterade.
Modigt av dig Erik att ställa en fråga inför alla.

SharePoint Saturday är ett fantastiskt intressant event som startade och drivs fortfarande som en non-profit community aktivitet, igår var det andra gången det körs i Stockholm. Evenemanget arrangeras av frivilliga i SharePointvärlden och sponsras av företag så att deltagare kan gå kostnadsfritt. Igår var det ca: 300 närvarande om jag förstod rätt.

Det var en inledande keynote samt därefter 5 sessionspass med 5 olika svåra anföranden/pass. Ibland var det svårt att välja vilket anförande som var mest intressant. Jag kände mig nöjd med de olika som jag valde med ämnen som SharePoint Online, 2 pass om sök i SharePoint, Yammer integration samt SharePoint Governance.

Det intressanta förutom själva anförandena som var bra var att träffa och prata med branschkollegor om SharePoint samt om vad som händer i branschen.
Många är överens om att fokus i framtiden är mera på integration med Office365 är mera av framtiden för SharePoint vilket kommer leda till att namnet SharePoint kommer att tonas ned.

Det finns mycket som händer framöver med bl.a. SharePoint 2016 server som kommer att presenteras mera i detalj av Microsoft under året.

Nästa vecka planerar jag att ta upp en del om säkerhetstänkande med SharePoint och framförallt de utmaningar som finns med extern delning.