Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

SharePoint säkerhet

Weak link

Har du kontroll på vilka externa användare som har åtkomst till SharePoint och OneDrive for business(OD4B)?

En av de fördelar som Microsoft marknadsför är hur enkelt det är att dela behörighet externt, däremot så glömmer de att tala om hur du kontrollerar vilka som har koppling till vad.
Det kommer bli en större utmaning ge mer ert företag använder SharePoint i Offic365 och låter användare själva bestämma till vem som det ges åtkomst till.

Det finns några alternativ till hur du kan se vilka som har behörighet, de är olika kompetenta samt avancerade.  De olika alternativen listar jag här.

 

Via webbläsaren

Du kan via webbläsaren gå in under webbplatsinställningar och välja Webbplatsnehröighet för att där välja Kontroller behörigheter för användare. Det är ett tidsödande och en manuell process för att kontrollera. Du måste kontrollera behörigheter för varje användare för att se vad respektive användare kan komma åt.

Powershell

Med Powershell kan du via skript eller ange kommandon ta fram behörigheter per webbplats. Det kräver kunskap om hur du skriver rätt kommando, tyvärr är möjligheten begränsad för Office365. Antalet kommandon via SharePoint Online är kraftigt begränsat.

Skriva egen kod för utökade kommandon via Powershell

Du kan bl.a. använda CSOM(Client Side Object Model) och skriva egna skript för SharePoint Online som ger dig tillgång till flera Powershell kommandon.

Tredjeparts applikationer

Det finns ett antal applikationer från s.k. tredjepartsleverantörer som ger samma sak som alternativet ovan men i en färdig lösning som du kan få support för. NetIntegrate samarbetar med ShareGate som har en sådan applikation.