Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

SharePoint 2013 server

Vill du ha kontroll över var data lagras i en SharePoint lösning är det ett bra alternativ att ha SharePoint server installerat på servrar i er egen datahall eller hos någon hosting partner i Sverige. SharePoint i Office365 lagras på servrar i Microssofts datacenter på Irland.

Har ni behov av att köra applikationer i SharePoint 2013 som ni kört i tidigare versioner av SharePoint så är egna servrar kanske det enda alternativet. Det går inte att installera egna applikationer i SharePoint online på samma sätt som i SharePoint server.

Vad är det som krävs om ni vill köra SharePoint i er egna miljo?

  • Domain controller för Active directory
  • SQL server krävs för allt i SharePoint lagras i SQL
  • Webserver med SharePoint

Dey här den minimiinstallation som krävs och det går att köra en sån lösning även men vill ni ha en redundant lösning så krävs det en större installation. Jag har gjort en bild av hur en redundant och högpresterande installation ser ut.

 

 

Som ni ser är det en dubblerad lösning med SharePoint servrar samt en extra server för de andra apllikationer ni kör.

Att ha egna SharePoint server kräver en hel del arbete i form av hantering och administration, ni bör planera för det.

SharePoint server finns i 3 versioner som heter Foundation, Stabdard samt Enterprise. Foundation är kostnadfsri och kan laddas ned direkt. Standard och Enterprise är licenser du betalar för. Ett råd är att få hjälp av en hosting-partner som kan erbjuda en licensform som förkortas SPLA(Service Provider License Agreement) då går det att få tillgång till licenserna välddigt kostnadseffektivit.

Vad är det som skiljer de olika versionerna kan du se i bilden nedanför, det intressanta är att flera av Enterprise funtkionerna ingår i SharePoint i Office365 E3-licensen

SharePoint 2013 server

Att ha egna SharePoint servrar kan vara en bra tanke men det kräver mera arbete än med Office365. Det är rätt installerat och hanterat en säkrare installation än Office365, är det fel installerat är det risk att det blir väldigt osäkert.