Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Papperslösa klassrummet

1Note klassrum

Med OneNote för klassrum ges du en möjlighet att närma dig det papperslösa klassrummet. Jag har tidigare skrivit om hur det går att närma sig det papperslösa kontoret. För min egen del så är det två skäl till att jag vill arbeta med både papperslösa kontoret samt klassrummet.

 

 • Kopplat till våra miljömål så vill vi spara på utskrifter för att minska pappersmängd, elförbrukning samt transporter.
 • Det är god arbetsmiljö att slippa papper, jag vägde den mängd papper och block jag bar med mig och insåg att de vägde mer än datorn på 2,4 kg
 • Digitala dokument är enklare sökbara, vilket sparar mycket tid. En av de största tidstjuvarna är att söka information.

Jag visade förra veckan hur du skapar en gemensam yta med OneNote för klassrum i SharePoint Online som är en del av Office365. Jag har själv använt OneNote som för en mängd information. OneNote är som en digitala hängmappar där du kan lagra en mängd information. Du sätter t.o.m. namnflikarna likt du satte på fysiska hängmappar förut, du använder väl inte hängmappar längre? Här är några exempel på information jag lagrar i OneNote.

 

 • Pappersdokument som jag skannar direkt till OneNote.
 • Utskrifter som jag gör till skrivaren OneNote 2013 som installeras tillsammans med OneNote.
 • Länkar till sidor jag vill läsa eller ha som referens.
 • Mötesanteckningar som kan skapas direkt när du bokar ett möte i Outlook, titta på menyraden så ser du möjligheten.
 • Ljudklipp och videoklipp som jag spelar in direkt i datorn..
 • Aktivitetslistor som kan kopplas som uppgifter i Outlook.
 • Min planering för blogginläggen på den här bloggen, jag har nu planerat samtliga inlägg till den 9/8.
 • Kursinnehåll för kurser jag håller, jag har hellre punkter vi ska gå igenom i OneNote än visar PowerPoint.
 • Utkast av texter till dokument och e-post meddelanden jag ska författa.
 • Privat har jag en handlingslista när jag ska handla mat samt olika packlistor med kryssrutor för att kunna bocka av.

Det här är några exempel på innehåll jag fyller mina OneNote böcker med. Du har säkert andra exempel du kan delge på Twitter eller via e-post