Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Molntjänster utvecklas snabbare än traditionell IT

?????????????

Bättre med molntjänster?

Att ta del av nya funktioner och uppdaterade IT-system har varit en förutsättning för nya arbetssätt och nya lösningar på digitalisering.
Det kommer att ställas utmaningar för de företag och organisationer som inte använder molntjänster, många nya funktioner kommer enbart för molntjänster. Dessutom kommer nya säkerhetsfunktioner snabbare och enklare till molntjänster, det var tydligt när jag i onsdags lyssnade på föredrag på Microsofts Azure Tour som hölls på City Conference center i Stockholm. Det var väldigt många deltagare och inte enbart Microsoft partner, en stor majoritet deltagare var från företags och organisationers IT-avdelningar.

Microsofts satsningar på Active Directory(AD) i Microsoft Azure, med enkel integration för andra system med en inloggning, s.k. single-signon. Ett stort antal icke-Microsoft system kan användare logga in i utan att kunna lösenordet, ett exempel som nämndes är att företagets Twitter-konto kan de anställda på t.ex. markandsavdelningen ges åtkomst till via sin inloggning i Azure AD, då behöver inte företaget vyta lösenord på Twitterkontot när en anställd som kunnat twittra slutar på företaget.

I Office365 och SharePoint Online finns det gott om tjänster som inte finns för de som installerar system i egna servrar.

  • OneDrive for business är enklare att sätta upp och användarna får 1 TB utan extra kostnad samt snart en ny synkklient.
  • Office365 Video är en funktion som inte finns i SharePoint server.
  • Delve och Office365 grupper är också tjänster som enbart finns i molntjänsten.
  • Det är mycket enklare att aktivera säkerhetsfunktioner  för e-post, arkivering av dokument med säkerhetsfunktioner i Office365 än det är för de som har Exchange och SharePoint server.
  • Dessutom kan du skydda vad en mottagare av en bilaga kan göra om du skickar dokumentet från Exchange Online, t.ex. kan du begränsa att bilagan skrivs ut, innehåll kopieras samt att du får veta hur ofta mottagaren öppnat dokumentet.

Du kommer träffa IT-personal som kommer förklara för dig att molntjänster är osäkra, visst kan det vara så om det är extremt hemlig information såsom information som berör Sveriges rikes säkerhet. För de flesta företag i Sverige så är molntjänster säkrare än att ha egna eller t.o.m outsourcade servrar till svenska företag.