Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Mobile first, Cloud first är det rätt för alla?

Bild molnet röda tråden 476x287

Microsofts nya motto för verksamhetsåret 2014/15 är Mobil first, Cloud first. Är molnet ”one size fits all” och det kan fungera för alla? Nej det tror jag inte Microsoft heller menar med sin nya strategi.
Du kan fortfarande köpa Microsofts produkter för installation i egen serverhall under överskådlig tid, det finns inga indikationer på att Microsoft tar bort möjligheten att installera själv.

Det Microsoft satsar på är dels sin publika tjänst Office365 och deras publika tjänst Azure. Det intressanta är att Microsoft numera själva inte ser sig som marknadsledande på enheter som ansluter sig till datorsystem.
Microsoft använda i somras på partnerkonferensen WPC sifran 14% i marknadsandel för alla Microsoft klienter(datorer, plattor och mobiler), dom anser sig inte jagade längre utan de som själva jagar marknadsandelar.

Visst vill man fortfarande att så många som möjligt använder Windows i klienterna men det är inte längre nödvändigt för att använda molntjänsterna Office365 och Azure.

Det är inte ”one size fits all” som är möjligt även om de flesta företagen (över 90% är småföretag) som kan köra molntjänster. Det som är viktigt för de företagen är att göra en bra upphandling och få en bra installation som är både funktionell men framför allt säker. Du ska t.ex. inte köra med ”gratistjänster” eller vad jag väljer att kalla det för kostnadsfria tjänster, du har då inget kund/leverantörs förhållande för du saknar avtal för tillgänglighet samt personuppgiftshantering. Det är för ett företag viktiga delar i ett avtal, samt en del andra delar som jag kommer skriva om framöver. Jag ska imorgon delta i ett möte med IT-jurister inom Dataföreningens nätverk Cloud Sweden där vi ska diskutera ett dokument med guider för exit ur ett avtal för molntjänster. Det kommer jag tillbaka med i framtida blogginlägg samt att jag kommer prata om det på mässan Business IT på Kistamässan den 24/9 på morgonen.
Kom och lyssna då och ta del av mina erfarenheter av molntjänster.

Saknar du guider om Office365? Dom har flyttats till Office365skolan