Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

ADB(Automatisk DataBehandling) sker forrtfarande manuellt

arbeta-platsoberoende-netintegrate

 

När jag började för 30 år sedan i IT-branschen kallades det för ADB(Autmatisk DataBehandling) och det talades om det papperslösa kontoret samt att nu skulle det mesta kunna automatiseras och därmed effektiviseras.

Visst har det skett mycket i form av automatisering men främst inom industrin och väldigt lite i tjänstesektorn som är den som växer nu i informationssamhället. Verktygen vi anställda har fått har blivit flera och mer avancerade utan att ledningar på företagen tagit med tillräcklig kompetensutveckling av personalen vid införande av nya IT-system och program. Jag har under alla år förvånats över att utbildning ofta nedprioriteras och hört många ursäkter till varför inte utbildning erbjuds de anställda. Jag har t.ex. hört att utbildning inte behövdes vid införande av SharePoint för det är ju webbaserat!

Jag jobbade på 90-talet på BGC och vi mättes i effektivitet i jämförelse med andra IT-avdelningar på hur många åtgärder vi gjorde under en vecka delat med hur många vi var som jobbade med åtgärderna samt antal användare.
En av de åtgärder som jag minns var den diplomatiska beskrivningen av SBS(Skit Bakom Spakarna) som hade koden C27260 som hade texten ”Problem som härrör till användarens bristande kompetens eller utbildning”.

Jag vill betona det sista ordet utbildning, ofta är det en bristande utbildning som gör att väldigt lite effektiviserats på kontoren idag inom tjänstesektorn. Dessutom är det idag få företag som kan skicka sin personal på utbildning i flera dagar, ofta är organisationerna så trimmade att det är svårt för anställda att vara borta i flera dagar från kontoret. Här måste utbildningsföretagen anpassa sina erbjudanden, nu är det inte alltid så lätt att göra det. Inom mitt område som jag jobbar med har Microsoft standardiserade utbildningar som deras utbildningsparter måste erbjuda. Att gå på en utbildning i 2-3 dagar för en anställd är ofta dyrare för företaget i förlorat konsultarvode än kursavgiften.

Ni som företag kan genom effektivisering av arbetet få ut mer av er personal, för att de ska bli effektiva krävs utbildning i handhavande. Målsättningen med utbildning ska vara att personalen blir mer självgående och produktiva vilket skapar nöjdare personal. Det är mina mål när jag utbildar mina kunder i handhavande. I veckan så hade jag en träff med en av mina affärskollegor för att se hur vi kan samarbeta, mötet var med Agneta Rebo på Rebo & Stappe, Agneta håller utbildningar och agerar mentor i MS Project samt även Word och Excel. Agneta berättade för mig om sin kalkyl om effektivisering, jag fick godkännande av Agneta att använda den kalkylen i mitt förklarande för effektivisering i handhavande av SharePoint.

Säg att dina anställda kan bli 10 minuter effektivare per dag genom utbildning så kan varje anställd få nästan en hel arbetsvecka extra tid för att bli effektivare, se kalkylen nedanför.

10 minuter per dag ger 50 minuter per vecka

50 minuter på 45 veckor ger 37,5 timmar!

Och det här är per anställd, räkna nu ut hur mycket effektivare ditt företag kan bli genom att multiplicera med antal anställda.

Vill du veta hur du kan bli effektivare i ditt arbete med SharePoint kan du kontakta mig via e-post eller titta på några guider som jag skapat. Du kan även titta på en hemsida jag har börjat jobba mera med som kommer presenteras mera i nästa veckas blogginlägg. Sidan delar namnet med en ny verksamhetsgren som jag startar aktivt under November med namnet Office365skolan.