Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

koppla databas till SharePoint

SharePoint lagrar allt i en SQL databas men du kan även koppla databaser till SharePoint för att hämta information från databasen. Det enklaste är att använda sig av kolumntypen externa data.

External column

Du ansluter kolumnen till en s.k extern innehållstyp som du antingen skapar i Central Administration eller via SharePoint Online admin-center under BCS(Business Contitunity Service)

SPO BCS

Nackdelen med att göra det i SharePoint Online att det krävs koppling till databasen från Microsofts servrar i datacenter. För du vill nog inte göra databasen publikt tillgänglig via Internet. Det går att skapa en databas i Microsoft Azure med tjänsten Azure SQL.

Vad är då fördelen med att ansluta en extern databas? Jag listar här några svar

  • Du vill lagra mer än 5 000 poster i databasen?(Det rekommenderas inte mer än 5 000 poster i ett SharePoint bibliotek/lista)
  • Databasen är en del av ert affärssystem eller CRM.
  • Data i databasen kan behöva vara tillgänglig för andra system.

Enklast att ansluta en databas görs om du har en egen SharePoint 2013 server. För att redigera i databasen så kan du på din webbplats använda extern lista.

spo extern lista

Att göra det här kräver lite planering och att du provar att skapa databaser samt anslutningar.
Bäst är att göra det i ett test-system som alla bör ha för SharePoint, för du testar väl inte i ert produktionssystem? Nästa vecka kommer jag att visa hur ni skapar ett test-system för SharePoint.