Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Kompetensutveckling hemma

Att arbeta hemma är mer och mer vanligt vilket kommer att fokuseras på under den officiella Jobba-Hemma dagen den 5/5. Vi tar det ett steg till och kommer visa på hur kompetensutveckling kan ske hemifrån för anställda. Vi gör det i samarbet med Changemaker Educations sam Maxieffect i Changemakers lokaler på Åsögatan 117.

Läs mer om de 3 seminarierna på vår sida om evenemanget kan du läsa mera,

Att kompetensutveckla sig hemma är ett komplement som vi vill erbjuda företag som ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt för personalens kompetensutveckling. De stora företagen har jobbat med det i flera år och gjort stora besparingar i minskat resande för personalen.

Kompetensutveckling är allt mer viktigt i informationssamhället där kunskap är produkten som de flesta företag säljer. Kunskap är färskvara i de snabba förändringar som sker.
Livslångt lärande attraherar personal och är ett sätt att motivera personal att stanna kvar på företaget samt ett sätt att attrahera flera sökande till lediga tjänster på företagen.

Resfri kompetensutveckling är miljömässigt bra i minskade utsläpp samt att det är bra för personalen som slipper resa till platsen för utbildningen och kanske vara borta från familjen.

Vilka krav ställs på företaget och den anställde vid resfri kompetensutveckling? För företaget är det enklare att planera sin resurser då de är borta kortare perioder från kontoret än vid traditionell klassrumsundervisning. Det ställer krav på analys och inventering av kunskaps och kompetens inhämtning, nu är det väl inte så många personalavdelningar och chefer som med dagens system har full koll på vad de anställda lärt sig på traditionella kurser.

Många universitet världen över har börjat med att erbjuda utbildning online som ett komplement, det har t.ex. lett till att många vuxna med äldre barn har kunnat återuppta avbrutna universitetsutbildningar. Än så länge har få svenska universitet börjat erbjuda s.k. MOOC(Massive Open Online Courses) i helhet och få har erbjudit en blandning av fysiska och digitala klassrum.

Allt det här och dessutom vad är flipped classroom kommer vi att visa vad det är, hur ni producerar och konsumerar onlineutbildning samt hur ni följer upp er personals framsteg.