Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Informationsklassning- Vad är det?

analys

 

Information är ofta det som är värdet i företag, men hur hanterar du och dina kollegor den när den transporteras via Internet?
Kan du och din ledningsgrupp redogöra för er informationsklassning samt hur väl förankrad den är i er organosation?

Det är inte bara stora företag och offentligt driven verksamhet som måste ha en genomförd, förankrad och efterlevd strategi för informationsklassning. Jag och mina branschkollegor är ofta förvånade över den brist på kompetens vi ser i många företag om vad informationsklassning är. Ännu värre är att många inte förstår på vilket sätt det gynnar företaget samt dess anställda.

En informationsklassning kan delas upp i 4 viktiga egenskaper

  • Vilket värde finns det med att skydda informationen (bl.a. vad är kostnaden om informationen försvinner). Sekretessvärde enkelt uttryckt.
  • Hur riktig är innehållet i informationen? Det är ofta som informationen inte är korrekt och då förlorar den sitt värde och personalens förtroende.
  • Hur lätt är det att få tag på informationen? Är den tillgänglig för alla eller måste det finnas kopior för att alla ska ha tillgång till informationen?
  • Hur lätt är det att spåra vem som tagit del och/eller ändrat i informationen? Det är spårbarheten i informationshanteringen.

Har du och dina kollegor kontroll på er informationsklassning? Vill du ha hjälp med informationsklassning?

Boka ett 20 minuters onlinemöte om hur ett projekt med framtagande av informationsklassning kan genomföras.