Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

I love SharePoint

I love SP

Jag har jobbat med SharePoint sedan 2006 och trivs med att få lära andra älska SharePoint, I love SharePoint! Jag jobbar en del med utbildning av användare som ser SharePoint som ett av alla system som är verktyg för att klara deras vardag i jobbet. Jag utbildar även blivande SharePoint utvecklare på en yrkeshögskola samt hoppas få starta en ny yrkeshögskoleutbildning i SharePoint och Office365 nästa höst.

De senaste veckorna har varit otroligt lärorika för mig och för de elever jag träffat. En del av de som startade på yrkeshögskolan för att bli utvecklare har ingen tidigare erfarenhet av SharePoint. På bara 2 dagar fick jag dom att känna sig bekväma och de gjorde stora framsteg.

För mig är det en otrolig lycka och glädje när eleverna säger ”aha, är det så det fungerar” och ”ska inte vi ha dig som lärare på ett tag?”.
Jag har haft en inledande kurs och nu har de börjat lära sig programmering. Jag har inte programmerat på många år, min roll i SharePoint är att vara arkitekt. Att omvandla behov från användarna till smarta lösningar som jag bakar ihop med de funktioner och ingredienser som finns i SharePoint och det toppar jag med mina erfarenheter av hur andra har löst det.

Att beskriva vad SharePoint är vet vi som jobbar med det att det är svårt. En del har beskrivit det som en ”swiss army knife” och en del som lego/duplo. Jag brukar beskriva det som ett pussel, liksom loggan för NetIntegrate, jag beskrev IT som ett pussel redan på 90-talet när jag utbildade mina kollegor på Bankgirocentralen.

Utbildning har jag jobbat med på alla mina jobb sedan jag började i IT-branschen 1984. På Bankgirocentralen gjorde vi en s.k. Compass-mätning. Vi jämfördes med andra datacentraler i effektivitet genom att dokumentera vad vi gjorde under en mätvecka samt på hur många vi va som gjorde jobbet. Jag minns än idag texten för en av punkterna det som vi brukar kalla ”skit bakom spakarna”, det var den otroligt diplomatiska texten. ”Problem som härrör till användarens bristande kompetens eller utbildning”, min tolkning av det är att med utbildning så kan bristande kompetens botas. Trots det är det få företag som budgetterar och genomför utbildning av användare vid införande av nya system.

Jag har fått höra att utbildning är en kostnad vi inte har råd med och jag har även fått höra att våra anställda ska ut och tjäna pengar så vi har inte tid att utbilda dom. Ändå så säger ofta de cheferna att ”personalen är den viktigaste resursen”. Jag har de senaste ååren funderat på varför jag tycker utbildning är så viktig.

Jag har två som betytt mycket för mig under min uppväxt. Den ena är min mormor som var duktig i matte men fick inte chansen att plugga vidare trots att hon kunde få stipendium. På den tiden fanns inte samma möjlighet. Den andra är min pappa som det nu exakt idag är 6 år sedan han gick bort i cancer. Han jobbade i över 50 år på Stockholms Universitet med att hantera instrument och verktyg på institutionen för organisk kemi. Jag minns han berättade att det var så kul att jobba med unga människor som utmanade sin nyfikenhet genom att utbilda och forska, det sa han även de sista åren. Att han som fick 6 års utbildning i grundskola skulle ägna nästan hela sitt liv med att arbeta på ett universitet är fascinerande.

Jag såg idag på nyheter om syriska barn i flyktinglägrena i Libanon som för första gången på 1,5 år fick åka till skolan. Med utbildning får vi kunskap att hantera vardagen bättre och därmed bli mer säkra och effektiva. Min samarbetspartner i referensmarknadsföring Agneta Rebo har en härlig kalkyl om utbildning, med utbildning så kan vi bli minst 10 minuter effektivare per dag. Det frigör en hel arbetsvecka per år och anställd, utbildning är en investering. Det ser barnen och föräldrarna i flyktinglägrena i Libanon med, jag vill ha din hjälp med att övertyga ledningar i företag att förstå just det.

Min satsning under det kommande arbetsåret är att hjälpa så många jag kan att bli mer kunniga i att hantera, använda samt tycka om SharePoint. Jag vill att fler ska få chansen att använda det SharePoint som de har i sina Office365 abonnemang på företaget, det är en för stor del av de som har Office365 som inte använder SharePoint.

SharePoint är använt på många företag som Intranät, vissa undersökningar visar på att 50% av marknaden för Intranät är SharePoint. Ja en del undersökningar visar t.o.m. på 70 % marknadsandel.

Min satsning kommer bl.a. att vara på digital utbildning som komplement för att lära dig och dina kollegor att

  • OneDrive i Sharepoint inte bara är för dokument.
  • SharePoint är inte bara för dokumenthantering.
  • SharePoint är kittet som håller ihop de olika delarna i Office365.
  • Hur du kan skippa mappar med SharePoint.
  • Hur du kan sluta skicka bilagor i mail och istället skicka en länk till SharePoint.
  • Hur du kan bättre arbete med Office-programment m.h.a. SharePoint.
  • Med SharePoint kan du arbeta platsoberoende, mitt mål är att bli digital nomad.
  • Bästa platsen att lagra OneNote böcker är i SharePoint.

Som det brukar sägas i USA, ”SharePoint is the best thing after sliced bread”. Följ mig på Twitter och Linkedin där du kan kommentera.