Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Hur utbildade är era användare?

workshop netintegrate

 

Att utbilda användare har jag alltid tyckt om under mina år med datorsystem, jag har sett så många införande av system där företagen valt bort utbildning. Ofta väljer företagen bort utbildning p.g.a. kostnadsskäl, det blir allt för ofta dyrt!

Utbildning löser ett antal viktiga förutsättningar för effektivt samarbete i datorsystem, genom att användarna blir mer självgående, produktiva samt nöjda med sina verktyg. Några fördelar med utbildning är bl.a.

  • Minskat supportbehov genom mer självgående användare.
  • Enhetligt användande av systemen tack vare utbildning.
  • Förståelse för hur datorsystemet hjälper användaren i sin vardag på jobbet.

Jag älskar att utbilda och dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter, det är mitt huvudfokus nu med tonvikt på Intranät i SharePoint samt informationssäkerhet. Den gångna veckan har jag utbildat både användare, samarbetspartner samt eleverna på yrkeshögskolan Medieinstitutet som ska bli SharePoint-utvecklare. Det ger mig så mycket själv också att vara lärare och faktiskt få chansen att lära sig mera, för ibland så kan jag inte svara på alla följdfrågor så då får jag ta reda på svaret. Jag får även andra infallsvinklar på ämnet som jag undervisar i, som för min del mest är SharePoint.

När jag på 90-talet arbetade på Bankgirot så mättes vår effektivitet via en s.k. Compass-ros, vi skulle under mätveckan notera hur många gånger vi löst olika typer av problem som bl.a. byte av lösenord, kopplat in nya datorer, installerat nya program, startat om server och annat. Vi fick också noterat hur många gånger vi löst ett problem som ofta betecknas som SBS(Skit Bakom Spakarna) eller användarrelaterat problem. Nu stod det inte så på den åtgärden som liksom alla andra åtgärder hade en beteckning(i det här ärendet var det C27260). Det som jag minns är den otroligt diplomatiska beslrivningen, ”Problem som härrör till användarens bristande kompetens eller utbildning”. Jag minns den än idag ordagrant samt koden. Jag vill betona det sista ordet utbildning, för inkompetens botas enbart med utbildning. Jag vill ha din hjälp att komma i kontakt med företag som behöver utbilda sin personal i hanterande av SharePoint.