Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Har du ett avtal med användarna om BYOD

Netintegrate BYOD

 

Dina anställda kräver att få använda sina privata enheter som inte bara är mobiler och surfplattor utan även Macbooks.

Har du en strategi och policy för hur du ska göra dina anställda glada, nöjda och produktiva medarbetare samtidigt som säkerheten kan bibehållas?

Jag är ”pappa” till et dokument som nu är klart inom Clouyd Sweden som handlar om BYOD, mer policy än teknik. Jag kommer att presentera delar av resultatet
på den kommande veckans E-förvaltningsdagarna i Nacka. Jag kan avslöja vissa detaljer redan nu.

Frågorna är generella och svaren är unika för varje organisation. Några frågor du och dina kollegor bör ställa är;

  • Vilka avtal krävs med användarna?
  • Vilka lagar(t.ex. PUL) påverkar vår strategi?
  • Hur ska vi hantera anställda som inte skriver på avtalet?
  • Vilken utbildning måste vi ta fram för användarna?

En stragei och policy är inte enkel, vi kanske behöver hjälp att genomföra en workshop/förstudie med hjälp av en extern konsult/jurist?