Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Förlust eller stöld av information kan inte försäkras

analys

 

Informationen som lagras i företagens IT-system är ofta vital för företagets överlevnad, att inte ha gjort en informationsklassning är en affärsrisk.

Molntjänster, användande av privata enheter (det som kallas BYOD) och platsoberoende arbete kan utgöra risker för förlust eller stöld av information.
Tyvärr har jag märkt att många företag inte vet vad informationsklassning är, jag har även sett stora företag och myndigheter som har gjort informationsklassning men glömt att revidera
granskningen och den policy som tagits fram. En IT-policy måste förändras med ändrade behov hos användare samt med nya teknologier.

Jag har tillsammans med kollegor i nätverket Cloud Sweden en rapport färdig om användandet av privata enheter som kommer presnteras på Cloud Swedens hemsida inom kort. I rapporten som rör begreppet Bring Your Own Device(BYOD) finns ett avsnitt om försäkring. Där skriver vi just om det faktun att förlust eller stöld av information inte kan försäkras, det bekräftades även av MSB när jag var på E-förvaltningsdagarna i veckan.

Det här är viktigt att tänka på och det kan leda till i värsta fall att företagets överlevnad står på spel. Jag uppmanar alla företagsledare att ta det här på allvar innan det drabbar ert företag.