Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Digital content

SharePoint-hem-150x150

Du märker säkert också att mängden digitalt innehåll(det bästa svenska ordet för engelskans content) ökar och att kunna hantera mängden innehåll är inte enkelt. Dessutom är det svårt att digitalisera innehåll. Att ta innehåll från A4-sidor och lägga in det i ett intranät är inte det mest optimala sättet, det är tyvärr ofta det enda sättet att göra på i brist av tid samt kunskap.

I ett intranät som byggs i SharePoint är det möjligt att importera och omvandla Excel-listor direkt till SharePoint listor. Meddelanden och information som sparats i dokument kan omvandlas till blogginlägg. Det finns flera bra sätt att kategorisera innehållet i SharePoint, det som de flesta använder med gott resultat är att använda metadata. Kort beskrivet så är metadata attribut som du kopplar till innehåll. Det kan vara kopplat både till dokument och till poster i en lista. Några exempel är de här.

  • För att kategorisera dokument kan du använda en metadata-kolumn som kopplar dokumenten till en kund.
  • Typer av dokument kan väljas ur en annan metadatakolumn, t.ex. om det är en offert, rapport eller guide.
  • Ansvarig person för ett ärende, dokument eller listpost kan väljas ur en kolumn av typen grupp/person.

Jag märker att det är svårt att förstå hur metadata kan struktureras på ett smidigt sätt, jag kommer lätta lite på det genom att erbjuda en digital studiecirkel med start tisdag 19/5 som kommer pågå i 5 veckor. Vi kommer att träffas på en plats i centrala Stockholm den första gången och där efter får du uppgifter att lösa samt att du kan kommunicera med mig via Lync varje tisdag 19-21.

 

Den digitala studiecirkel innehåller 8 föreläsningsvideo samt 4 uppgifter att utföra och sända in resultat på. Du deltar första gången på plats för att lära dig hur du deltar på den digitala studiecirkeln. Kostnaden är 4 000 kronor plus moms per deltagare som faktureras direkt vid anmälan.