Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Cut the bullshit

Ove process SP

Användare av IT-system kan sällan förstå om vi som tekniker pratar med en massa termer och förkortningar som är vanligt när vi pratar med varandra och i branschen.

Det gäller att prata så de förstår och kan relatera till vilken nytta de har med de nya funktionerna som finns i den nya versionen. Att prata om nya arbetsssätt och hur användarna kan effeltivisera sin vardag är bättre.

I fredags satt vi och planerade på NetIntegrate och kom bl.a. in på vad vi ska fokusera på, att utbilda är ett område och det är då naturligt att förklara utan att använda termer och förkortningar.

Vi samtliga på NetIntegrate är bra på att förklara teknik på ett vanligt språk, det kommer jag se till att det är basen i NetIntegrate.

Vår roll är att vara tolken mellan användare och tekniker, att kunna förklara för en programmerare vad de ska göra för att möta användarnas behov och önskemål. Samtidigt är det viktigt at kunna förklara för en användare att ett visst behov eller önskemål kan vara tids och resurskrävande att uppnå.

Det är vår skyldighet som tekniker att förklara för användarna vad som krävs för att skapa en viss funktion. Tyvärr finns det branschkollegor som inte talar om att konsekvensen av en full anpassning till användarnas krav kostar orimligt mycket.

Jag hör ibland att ”kunden har alltid rätt”, och i de flesta fallen så stämmer det om kunden är tillräckligt informerad. Då är det vär skyldighet att iinformera kunden om vad konsekvensen av kravet är.

Så köra branschkollegor låt oss prata så kunden förstår och förklara teknik på ett vanligt språk och som det står i rubriken, cut the bullshit!