Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Cloud är inte nytt

I nästa vecka firar jag 30 år i IT-branschen, jag började den 2:a april 1984 på vad en dataservicebyrå(det hette så då, idag kallas det för outsourcing).

Jag flyttade efter 4 år till Bankgirocentralen där jag var kvar i 10 år och lärde mig mycket om IT-säkerhet. Det var revolutionerande tid i brytningen mellan stor/min-datorer och PC-server nätverk.
Vi var ganska tidiga på BGC med IP, redan 1993 installerade vi IP i ett nätverk som bara växte så mycket att vi fick göra om hela IP-strukturen, det genomfördes på en helg med en stor styrka.
Jag var intern projektledare med Ragnar Jacobsson som då jobbade på VM-data som projektledare. Vi förberedde os noga genom tack vare att vi hade ett testnätverk med identiska servrar, routrar och hubbar. På 6 veckor lyckades vi lägga 200 mantimmar test på en grupp på 4 personer utan mycket övertid.

Vårt nätverk hade redan då inslag av det som kallas för cloud eller moln på svenska se bilden nedan från 1996. Mycket har hänt men det som gällde då för mig gäller även nu.
Att bygga IT-lösningar i nätverk är som att lägga pussel. Jag lägger fortfarande pussel idag, vill du ha hjälp att lägga pussel? Maila mig

 

Cloud96