Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Arkiv för Yammer Kategorin

Are Office 365 groups replacing SharePoint Sites?

The feature that I thought would be a lot more used is Office 365 Groups. It seems like these are not adopted that well. My belief is that is due to users don´t know what the feature is good for. Microsoft and we in the partner community

Read more

Are groups the new centerplace in Office 365?

Groups in Office 365 is becoming the focal point for most of the collaboration. Many new and existing features are parts of the Office 365 groups. Microsoft is also rolling out new procedure for creating SharePoint site collections as Office 365 Groups. Features of Groups are the

Read more

New Office 365 features, do you use them?

Office 365 comes with many new features all the time, it is a challenge to keep up with the new features added constantly. Even I as an experienced consultant with experience of Office 365 all since it was named BPOS have a hard time to keep up

Read more

Do you have a SharePoint librarian?

SharePoint is a place for digitally stored information, in order to know where you find the correct information it has to be easy to find. I have seen so many different description of what SharePoint is, mainly I think it is due to the fact that SharePoint

Read more

Arbeta hemma i mellandagarna

Nu ser det tyvärr inte ut att bli en vit jul trots många lediga dagar i år, nästa år är det inte många lediga dagar alls under jul och nyår så passa på i år att ladda batterierna. Vill du inte åka till kontoret så kan du

Read more

Vad ska jag använda för tjänst i Office 365

Att Office 365 är en paketerad tjänst med många olika funktioner skapar en utmaning för användare att veta vilken funktion som är bäst för att lösa uppgiften jag som användare har att utföra. Ska jag använda något annat än mail i Outlook? Ska jag kanske använda Skype

Read more

Molntjänster utvecklas snabbare än traditionell IT

Att ta del av nya funktioner och uppdaterade IT-system har varit en förutsättning för nya arbetssätt och nya lösningar på digitalisering. Det kommer att ställas utmaningar för de företag och organisationer som inte använder molntjänster, många nya funktioner kommer enbart för molntjänster. Dessutom kommer nya säkerhetsfunktioner snabbare

Read more

NetIntegrate expanderar

  Du och dina kollegor kommer att kunna dra nytta av den expansion som jag nu inlett på NetIntegrate, nu är det inte längre enbart Ove som är NetIntegrate. Jag har nu ett hungrigt team att leda. Leda är ordet jag valt och inte styra, mina nya

Read more

Sluta skicka personal på kurs i IT-användning

Du har tidigare kunnat läsa om att enligt en undersökning från SCB så utbildar inte 77% av företagen sin personal i att hantera de IT-verktyg de använder i jobbet. Och samtidigt så hävdar de flesta att personalen är den viktigaste resursen. Vilkne motsägelse! Nu undrar du om

Read more

Kompetensutveckla online i digitalt arbetssätt

Digital kompetens skrev jag om förra veckan, det sker nu stora satsningar på det över hela världen. Eu har det med som en prioriterat del i den Digitala agendan, alla är tyvärr inte lika förberedda. Det ska vi på NetIntegrate jobba med att minska okunskapen och rädslan

Read more
Sida 1 av 212