Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Arkiv för BYOD Kategorin

Clients for mobile device management

Much has written about managing computers and locking down access and sharing with Azure Information Protection, Intune and Azure Active directory. This is not the answer to what the users of Office 365 would benefit from the most. More and more of our work is being done

Read more

Device management with Office 365 for non-windows devices

 Control MacOS devices with Intune   Many users are switching from Windows devices to other client OS such as macOS, iOS and Android. Even Microsoft have noted this and have for a long time been able to control these devices with their service Intune. This is a

Read more

Security in Office 365, are you using the features?

All chains are as a strong as the weakest link, with Office 365 subscription you get many security features free of cost. Some of the features are free if you subscribe to the premium licenses. Microsoft has released a service for all Office 365 business plans where

Read more

OneDrive for business are improved, best for GDPR?

One of the features of Office 365 that are most debated is OneDrive for Business(OD4B), is also one of the most misunderstood features. Many think of it as a replacement for Dropbox or a direct competitor with Dropbox. In some areas they do compete directly, however with

Read more

Will sync be possible with GDPR?

Many users want to sync all data from their cloud service, I am trying to convinve that syncing is not a feaature for all files stored in the cloud. The feature is unfortunately not explained correctly by some vendors of sync solutions. In my favorite online storage

Read more

Arbeta platsoberoende

Att arbeta oberoende av plats och tid är idag vanligt och kommer att bli vanligare. Företag kommer också bli mer oberoende av plats och inte så bundna till ett kontor. De anställda kan arbeta oavsett plats och tid. Det kommer bli en utmaning för politiker och myndigheter

Read more

Internet of Things kan vara farligt

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Nu satsas det friskt i nya företag och affärsidéer med Internet of Things, det är inte så konstigt när det uppskattas att 10-tals miljarder enheter kommer anslutas till Internet. Igår pratades det en del om läckande hälsoappar som installerats

Read more

Samhället är inte nutidssäkert

Är samhället redo för flexibel arbetstid? Hur klarar SL av om vi bryter mönstret och jobbar 11-20 istället för 8-17?

Read more

Användarvänlig informationssäkerhet

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken! Företag och offentliga myndigheter satsar nu på att öka säkerheten i sina digitala system, det har varit många rapporter om säkerhetsbrister och attacker under det första halvåret 2015. Det har gjort att det nu finns ett lite större fokus

Read more

Enkel samarbetsplattform för klasser/utbildningar

Allt fler system skapas och installeras för utbildningar, jag har sett och använt flertalet av dom. Jag har sedan en tid tillbaka jobbat med ett system som finns på svenska och kan köras i Office365. Det är OneNote för klassrum som är ett bra och smidigt system

Read more
Sida 1 av 41234