Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Bloggen byter inriktning, gå även till office365skolans hemsida

Bild molnet röda tråden 476x287

En inriktningsförändring för min del sker nu från september, när jag samlar mina erfarenheter av molntjänster och satsar på att arbeta som konsult med strategi för informationssäkerhet för molntjänster.
Ni som vant er vid att få tips om SharePoint och Office365 kommer få er nyfiken hanterad på en hemsida som inte är klar ännu men som jag kallar Office365skolan

Vad är det Ove kommer arbeta med som har koppling till SharePoint och Office365 i framtiden? Jag är fortfarande nöjd användare av Office365 och tycker det är en bra tjänst. Den kan bli ännu säkrare om det används rätt.
Det är bl.a. funktioner som 2-faktors inloggning, IRM(Information Rights Management) som ger möjlighet att t.ex. förhindra utskrift av dokument lagrade i SharePoint.

Mitt arbete i Cloud Sweden som är ett nätverk inom Dataföreningen har gett mig ett förnyat intresse för säkerhetsfrågor, jag har egentligen alltid jobbat med säkerhet i någon form sedan jag började 1984 i databranschen.
Mycket kring säkerhet lärde jag mig under mina 10 år på Bangirocentralen där jag slutade 1998.

Det finns flera frågor med säkerhet som jag kommer arbeta med, några som jag just nu arbetar med är

  • Exit ur molntjänster
  • SLA med molntjänst kräver SLA med din ISP
  • Avtal med all led i molntjänstleveransen
  • Hur produceras molntjänster? Köper molntjänstleverantören serverplats av en molntjänstleverantör?