Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Arbeta platsoberoende

Digital_nomad

Att arbeta oberoende av plats och tid är idag vanligt och kommer att bli vanligare. Företag kommer också bli mer oberoende av plats och inte så bundna till ett kontor. De anställda kan arbeta oavsett plats och tid. Det kommer bli en utmaning för politiker och myndigheter när även de små företagen börjar arbeta som de stora redan idag gör. Att flytta resurser, intäkter och avtal till länder med bättre förhållanden för företaget.

Företagen kan göra det möjligt för sig själva och sina anställda med hjälp av molntjänster såsom Office365 som vi på NetIntegrate valt att satsa på. Vi själva har arbetat med Office365 och den förra versionen som hade det kryptiska förkortningen BPOS sedan Juni 2009.

Med Office365 så får den anställde en bra samling av funktioner som gör att de kan samarbeta med sina kollegor oavsett tid och plats. Samtidigt kan de ta de del av och dela med sig av sin kompetens i att samarbeta digitalt, via guider och kortfilmer samt forum.
Med digital onlinemöten kan de träffas digitalt utan att resa. Några av de verktyg som ingår i Office365 som underlättar för anställda är

 • OneNote som jag använder dagligen som mitt digitala hängmappssystem. Skillnaden är att jag kan ta med mig många skåp med hängmappar dels synkroniserade i min dator och telefon samt tillgängligt online.
 • SharePoint är plattformen för att dela inte bara dokument utan även aktivitetslistor, guider, länkar och annat som vi behöver för att samarbeta.
 • Skype for business som tidigare hette Lync, gör att jag kan ha möten utan att resa.
 • Yammer som är ett forum och community för att ha kontakt med inte bara mina kollegor utan även branschkollegor, samarbetspartners och leverantörer.
 • OneDrive for business är inte bara en plats för att lagra dokument som jag använder för att synkronisera. Jag kan online lägga upp allt som finns i SharePoint.
 • Office365 grupper som är en samarbetsplats med gemensam e-post, kalender, OneNote och forum.
 • Office Online gör att jag kan komma åt och redigera dokument direkt i webbläsaren.
 • E-post är det vanligaste som används, jag fokuserar inte enbart på att kommunicera via e-post. Den funktion för e-post som du får via Office365 är en komplett lösning som ger dig stor flexibilitet samtidigt som du kan automatisera.

Den flexibilitet och frihet som finns i Office365 skrämmer en del säkerhetschefer och det gör att de försöker stoppa molntjänsten som Office365. Den säkerhet som finns i Office365 är i de flesta fall mycket högre än vad de flesta företagen har i sina IT-system idag. Några av de funktioner som finns är bl.a.

 • Kryptering av e-postmeddelanden, kan antingen ske alltid eller enbart beroende på regler som lagts in utifrån vilket innehåll som finns i e-postmeddelandet och till vem det skickas.
 • Rättighetshantering som gör att en mottagare av ett dokument som sänts via e-post inte kan skriva ut, kopiera eller vidarebefordra informationen.
 • Förhindra att anställda raderar information som måste arkiveras.
 • Inloggning både med lösenord och engångskod via SMS.
 • Möjlighet att radera inte bara e-post utan även dokument som synkroniserats till modiltelefoner och datorer.

Vi på NetIntegrate har bl.a. en vision om att företagen ska kunna hjälpa företag med upp till 250 anställda att.

Digitalt samarbete över gränser, kontinenter och tidszoner skapar ett ramverk för anställda att kunna bli digitala nomader.