Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Är samhället förberett på tidsoberoende arbete?

jorden-skrivbord

 

Att arbeta platsoberoende är något som fler och fler gör och tillåts att göra för sin arbetsgivare, däremot är det färre som får arbeta tidsoberoende.

Samhället bygger på att vi ska arbeta 9-5 vilket är problem för t.ex. skiftarbetare. Det nya arbetslivet som den yngre generationen gärna jobbar efter
kommer att skapa utmaningar för kommunala beslutsfattare, idrottsföreningar och andra delar i samhället.

Jag har den senaste tiden prata med en del om det här nya problemet, det som är klart är att de flesta beslutsfattare inte förstått att behoven ändras.

Jag vill gärna ha dina synpunkter på ett tidsoberoende arbete. Fortsätt gärna diskussionen på twitter via hash-taggen #tidsoberoende.