Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Oves process

Ove har en process för införande av SharePoint som består av 3 delar som hör ihop och hjälper er att lägga rätt pussel.

Den tredje delen kan du läsa mer om under utbildning.

Förstudie

sårbarhetsanalys

Hur viktig är den samlade informationen i ert företag?

Har ni kontroll på flödet av informationen inom företaget?

Har  alla i företaget tillgång till den information de behöver för att fatta snabba och väl underbyggda beslut?

Införande

Ove process SP

 

Införande av SharePoint för er bygger på det resultat som jag hjälpt er med i förstudien.

Ni har under införande mitt stöd i att fylla SharePoint med innehåll som är både sökbart och strukturerat efter era önskemål.