Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Monthly archive for oktober 2015

Ny version av OneDrive for business kommer

Många som använder sig av OneDrive for business via Office365 har haft utmaningar med att synkroniseringen slutar att fungera för vissa filer. Den klient(program) för synkronisering har ett antal år på nacken och hette från början Groove och senare SharePoint Workspace. De problem som förekommit är bl.a.

Read more

Cut the bullshit

Användare av IT-system kan sällan förstå om vi som tekniker pratar med en massa termer och förkortningar som är vanligt när vi pratar med varandra och i branschen. Det gäller att prata så de förstår och kan relatera till vilken nytta de har med de nya funktionerna

Read more

NetIntegrate expanderar

  Du och dina kollegor kommer att kunna dra nytta av den expansion som jag nu inlett på NetIntegrate, nu är det inte längre enbart Ove som är NetIntegrate. Jag har nu ett hungrigt team att leda. Leda är ordet jag valt och inte styra, mina nya

Read more

Internet of Things kan vara farligt

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Nu satsas det friskt i nya företag och affärsidéer med Internet of Things, det är inte så konstigt när det uppskattas att 10-tals miljarder enheter kommer anslutas till Internet. Igår pratades det en del om läckande hälsoappar som installerats

Read more