Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Monthly archive for mars 2015

SharePoint är inget IT-projekt!

Ett av de vanligaste misstagen som görs vid införande av Microsoft SharePoint är att tro att det är ett projekt som ska drivas av IT-avdelningen, precis som många gjorde för 10-15 år sedan med webb. SharePoint är ett Content Management System(CMS) där IT-konsulter och IT-avdelningar ska vara

Read more

SharePoint testsystem

Testar du nya funktioner och utseende i ert SharePoint produktionssystem? Jag har nu över 30 års erfarenhet av IT-branschen och förundras fortfarande över hur många som testar nya funktioner och program i det produktionssystem som ni använder dagligen. Jag har under det senaste året pratat med flera

Read more

koppla databas till SharePoint

SharePoint lagrar allt i en SQL databas men du kan även koppla databaser till SharePoint för att hämta information från databasen. Det enklaste är att använda sig av kolumntypen externa data. Du ansluter kolumnen till en s.k extern innehållstyp som du antingen skapar i Central Administration eller

Read more

Sök i SharePoint

  En av de kraftfullaste funktionerna och fördelarna med SharePoint är sök. Det möjliggörs av  att allt i SharePoint lagras i en SQL-databas samt kopplingen med metadata. Via ett schemalagt jobb så indexeras databasen och du kan söka på allt som är tillgängligt, även innehåll i dokument

Read more

Utbildning av användare är nyckeln till bra användande

Visste du att enligt en undersökning gjord av SCB så utbildar inte ens hälften av företagen sin personal i handhavande av de IT-verktyg de använder. De flesta företagen säger att personalen är den viktigaste resursen, sen prioriteras utbildning i handhavande bort. Jag förstår inte den ekvationen. Att

Read more