Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Monthly archive for oktober 2014

Vilka är behöriga att ta del av information på er SharePoint?

Att dela ut behörighet är enkelt till er SharePoint oavsett om det är Online i Office365 eller i en egen eller outsourcad server. Att hålla reda på vilka som har fått behörighet är inte lika enkelt. Att ha en plan för att hantera behörigheter är en del

Read more

ADB(Automatisk DataBehandling) sker forrtfarande manuellt

  När jag började för 30 år sedan i IT-branschen kallades det för ADB(Autmatisk DataBehandling) och det talades om det papperslösa kontoret samt att nu skulle det mesta kunna automatiseras och därmed effektiviseras. Visst har det skett mycket i form av automatisering men främst inom industrin och

Read more

Hur utbildade är era användare?

  Att utbilda användare har jag alltid tyckt om under mina år med datorsystem, jag har sett så många införande av system där företagen valt bort utbildning. Ofta väljer företagen bort utbildning p.g.a. kostnadsskäl, det blir allt för ofta dyrt! Utbildning löser ett antal viktiga förutsättningar för

Read more

Alla molntjänster är inte riktiga molntjänster

  Är du intresserad av att köpa en molntjänst? Hur vet du att den leverantör du pratar med verkkligen har en molntjänst? Den mest använda definitione av Molnet är den som amerikanska organet NIST tog fram för många år sen. Den består av 5 punkter som  alla

Read more