Online all the time, anywhere with anything
Call Us: +46 8 50003170

Monthly archive for oktober 2013

Är samhället förberett på tidsoberoende arbete?

  Att arbeta platsoberoende är något som fler och fler gör och tillåts att göra för sin arbetsgivare, däremot är det färre som får arbeta tidsoberoende. Samhället bygger på att vi ska arbeta 9-5 vilket är problem för t.ex. skiftarbetare. Det nya arbetslivet som den yngre generationen

Read more

Papperslösa kontoret är snart här

  Jag har snart jobbat 30 år i IT-och Telekom branschen och hela tiden hört talas om det papperslösa kontoret. Med moln-teknik, nya enheter och ett nytt arbetsliv så är vi på väg mot det papperslösa kontoret. Du och dina kollegor blir mycket mer effektiva om ni

Read more

Förlust eller stöld av information kan inte försäkras

  Informationen som lagras i företagens IT-system är ofta vital för företagets överlevnad, att inte ha gjort en informationsklassning är en affärsrisk. Molntjänster, användande av privata enheter (det som kallas BYOD) och platsoberoende arbete kan utgöra risker för förlust eller stöld av information. Tyvärr har jag märkt

Read more

Har du ett avtal med användarna om BYOD

  Dina anställda kräver att få använda sina privata enheter som inte bara är mobiler och surfplattor utan även Macbooks. Har du en strategi och policy för hur du ska göra dina anställda glada, nöjda och produktiva medarbetare samtidigt som säkerheten kan bibehållas? Jag är ”pappa” till

Read more